Refundacja NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, istnieje możliwość refundacji peruki oraz protezy piersi jako środka pomocniczego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku peruk refundacja przysługująca jeden raz w roku wynosi 250zł. Osobami uprawnionymi do wystawiania zleceń są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie:
– chirurgii ogólnej
– chirurgii dziecięcej
– chirurgii onkologicznej
– onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
– ginekologii onkologicznej
– radioterapii onkologicznej
– dermatologii i wenerologii
– onkologii i hematologii dziecięcej
– hematologii

oraz od maja 2017 również:

-LEKARZ PULMONOLOGII
-LEKARZ CHORÓB PŁUC
-LEKARZ POZ
-LEKARZ MEDYCYNY RODZINNEJ
-LEKARZ PEDIATRA
-LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W przypadku protez piersi refundacja przysługująca raz na dwa lata wynosi 280zł. Osobami uprawnionymi do wystawiania zleceń są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie:
– chirurgii ogólnej
– chirurgii onkologicznej
– onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
– ginekologii onkologicznej
– ginekologii
– radioterapii onkologicznej
– rehabilitacji onkologicznej

oraz od maja 2017 również:

-LEKARZ POZ

Po otrzymaniu zlecenia od w/w lekarza należy potwierdzić je w oddziale NFZ w miejscu zameldowania.

Z potwierdzonym zleceniem zapraszamy do naszego salonu.

W przypadku , gdybyście Państwo napotkali jakiekolwiek problemy prosimy o kontakt z naszym salonem 578 011 881

wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne